Wagi niemowlęce

Wypożyczenie wagi niemowlęcej kosztuje 4 zł za dobę, wpłaca się zaliczkę na 10 dni czyli 40 zł (lub inną kwotę według indywidualnych uzgodnień).Minimalna opłata 10 zł. W chwili zwrotu następuje rozliczenie: jeżeli wypożyczenie było krótsze niż czas, na który była wpłącona zaliczka, to nadpłata jest wypłacana. W odwrotnej sytuacji należyu dokonać dopłaty.

 

Przed wypożyczeniem należy upewnić się telefonicznie, czy sprzęt jest aktualnie dostępny.

Odbiór osobisty ul. Filarecka 5, Łódź.

 

Noworodek po porodzie spada na wadze i jest to NORMALNE, nie należy sie tym niepokoić. Spadek w normie to nie więcej ni10 %, jeżeli jest wyższy to dziecko powinno być dokarmiane, najlepiej pokarmem odciąganym. 

w ciągu 8-14 dni maluszek powinien odzyskać wagę urodzeniową. 

Minimalne przyrosty dziecka karmionego piersią:

pierwsze 3-4 miesiące:     16-20 g na dobę       113-142 g na tydzień       456-682 g na miesiąc

Jeżeli takie przyrosty nie są przez dziecko osiągane to znaczy, że coś należy zmienić w sposobie karmienia dziecka.

Możliwe rozwiązania:

- częstsze przystawianie niemowlęcia do piersi

- mobilizowanie leniwego maluszka do dłuższego ssania

- podudzanie dziecka przy piersi, aby efektywniej ssało

- budzienie na karmienia w nocy (jeżeli samo tego nie robi)

- ściąganie pokarmu w nocy i podawanie dodatkowo w ciągu dnia

- stymulacja laktacji

- dokarmianie dziecka przy piersi (SNS)